Biomimicry

Biomimicry_SuperTree_Garden_Singapore Circle_House_Arc_Razvan_Barsan_Partners_10 Boomwoning_38c8 Lilian_van_Daal_Biomimicyr_3D_Pinted_Soft_Seat Gecko_Climber_2197011_LR

Biomimicry of Bio-inspiratie zoals het ook wel wordt genoemd. Hierbij gaat het om het toepassen van de lessen uit de natuur bij het oplossen van onze wereldwijde milieu- en energieproblemen.

Biomimicry is afgeleid van het woord Bios dat Leven betekent en van Mimesis dat imiteren, nabootsen betekent.

Het werd in 1977 geïntroduceerd door Janine Benyus natuurkenner en docent. Auteur van het standaardwerk “Biomimicry: innovation inspired by nature”.

Voorbeelden van Biomimicry lopen uiteen van energie producerende zonnecellen, die boombladeren imiteren tot levensreddende farmaceutische doorbraken. Gebaseerd op biologie van dieren tot uiterst succesvolle bedrijven, die hun organisatie structuur baseren op het natuurlijke patroon.

Biomimicry is een belangrijke bron van innovatie en rijkdom. De meeste kansen moeten nog ontdekt worden. Het potentieel aan nog te creëren intellectueel eigendom is immens. Dit gaat de gehele industriële sector de komende jaren op z’n kop zetten!

Op dit moment beginnen steeds meer mensen zich te beseffen dat er iets niet klopt in de wereld! Overstromingen, plotselinge windhozen uit het niets, hagelstenen zo groot als tennisballen. Wat moet er eerst nog meer gebeuren totdat we begrijpen dat we zo niet door kunnen gaan.

Een groot deel van de mensheid leeft in volledige armoede. Zij moeten zien rond te komen met 3 dollar per dag! Wij in het Westen leven in grote weelde en hebben dit vaak niet eens door.

De meeste van de huidige problemen met het milieu en de economie zijn te danken aan een verouderde manier van zakendoen. De heersende macht wil nog steeds de touwtjes in handen houden, maar begint de grote tegenstand steeds meer te merken. In de industrie draait het nog steeds te veel alleen om methoden als persen en walsen. Technieken die tijdens de industriële revolutie zijn gemechaniseerd, maar die simpelweg niet duurzaam zijn.

Het wordt tijd dat we meer naar de natuur kijken. Waar we zelf vandaan komen. De natuur slaagt er immers elke keer weer in om te overleven, te bloeien zonder haar grondstoffen uit te putten. Zij vindt zich elke keer weer opnieuw uit en weet zich met veel optimisme aan te passen aan de nieuwe situatie.

Het is onze missie om het wereldwijde energiegebruik [misbruik] en de uitstoot van broeikassen met behulp van biomimicry te halveren.

Door naar de natuur te kijken, deze goed te observeren, te onderzoeken en te imiteren, kunnen we wel degelijk meer welvaart genereren uit een duurzaam ontworpen omgeving.

Wat is duurzaamheid? Iedereen heeft vandaag hier de mond van vol. Eigenlijk betekent het niet meer dan dat “alles wat de natuur maakt”! Het betekent dat alles wat de natuur maakt, zoveel mogelijk wordt hergebruikt. Om duurzaamheid te bereiken dienen we heel anders om te gaan met grondstoffen en onze denkwijze op het gebied van produceren te veranderen. Het eist van ons dat we heel anders bepaalde maak- en verwerkingsprocessen moeten gaan benaderen. Niet de vertrouwde wegen inslaan die weer leiden tot eenzelfde productiemethode, eenzelfde manier van gebruik van de materialen. We zullen andere methodes van  ontwerpen en produceren moeten gaan vinden. Van een open kringloop naar een gesloten kringloop, zodat alles in dezelfde keten kan worden gehouden, niet kan worden gemengd, waardoor het niet meer kan worden hergebruikt, omdat het niet van elkaar te scheiden is. Dit kost in het begin meer inzicht in welke strategieën er zijn te volgen.  Meer inzet van de diverse groepen mensen in hoe deze zijn te bereiken.  Door met meer aandacht voor de mens en zijn natuur aan deze onderwerpen te willen werken en een bijdrage te willen leveren. En tenslotte kapitaal te willen investeren met het doel te investeren een betere wereld voor onze kinderen en volgende generaties. Dat het nog steeds moeizaam verloopt, kan iedereen nog steeds elke dag waarnemen, maar dat we er nu al mee moeten beginnen, staat vast.

Als architect wil ik graag een lans breken voor iedereen, die in dit vak bezig is. Door zelf kritisch te zijn wat je bedenkt en aan klanten voorschrijft, kun je een beslissende bijdrage leveren tot een betere en duurzamere wereld. Begin klein, maar denk groot. Dit kan met het toepassen van natuurlijke materialen. Als we bedenken dat “alles van ver” moet komen, dit direct een aanslag heeft op het totale milieu. Denk meer binnen je eigen grenzen en mogelijkheden. Leer open te staan voor materialen, die in je eigen omgeving worden gemaakt, geproduceerd en binnen een redelijke straal zijn te verkrijgen. Ga letten op waar het geproduceerd wordt en hoe dit materiaal of product gemaakt of tot stand is gekomen. Vergelijk dit met gelijksoortige producten en wordt inventief met de toepassingen ervan. Let vooral op hoe het gemaakt is en kijk of je hierin verbeteringen kan toepassen. Vooral door meer in losse elementen te denken, die we achteraf kunnen demonteren en hergebruiken. Dit zal de duurzaamheid van je eigen ontwerp en dat van je opdrachtgever vergroten.

 

 

 

< Terug naar blog
Top